Blog

Stały mediator w Rzeszowie

Wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Prowadzę mediacje prywatne jak i zlecone przez Sąd. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu i do współpracy. Dane kontaktowe: tel. 505 501 275 e-mail: mediator.rzeszow@gmail.com

umowa majątkowa małżeńska a wspólność majątkowa

Wiele par jak również małżonków w trakcie małżeństwa zastanawia się nad intercyzą majątkową. Należy wskazać, że pomiędzy małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustawowa wspólność majątkowa, chyba że zawarli przed ślubem intercyzę. Wspólność...

Mediacja i zasady jej przebiegu

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane, pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody.  Postępowanie mediacyjne może być prowadzone np. w sprawach: rodzinnych, rozwodowych, o dział spadku, o podział majątku, gospodarczych,...