Blog

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Chociaż majątek wspólny małżonków można podzielić zasadniczo zawsze – przed rozwodem w drodze ustalenia rozdzielności majątkowej przez sąd oraz w jego trakcie, po spełnieniu określonych przesłanek – najczęściej dzieje się to po rozwodzie na drodze postępowania przed...

Różnice między rozwodem a separacją

Różnice między rozwodem a separacją

Dla małżeństw niezgadzających się ze sobą, w których zachodzą rozmaite problemy, a sama relacja przestaje przypominać tę na początku, drogi są dwie – separacja lub rozwód. Separacja a rozwód – różnice Kiedy w małżeństwie przestaje się układać, a same problemy są nie...

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód nie jest prostą sprawą dla żadnej ze stron. To bolesne przeżycie, które pokazuje, że to, co dawniej łączyło dwoje ludzi, sprawiło, że się pokochali i założyli podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina, w wyniku różnych zdarzeń, sytuacji, wypowiedzianych...

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – Sprawy karne

Zawiadomienie o możliwości popełninia przestępstwa można złożyć w najbliższej jednostce Policji bądź w Prokuraturze. Zawiadomienie pisemne, powinno spełnić wymogi pisma procesowego wynikające z art. 119 k.p.k. tzn., że powinno zawierać w szczególności: oznaczenie...

Zmiana imienia dziecka

Po urodzeniu dziecka można dokonać zmiany jego imienia. I. W pierwszej kolejności, zmiana imienia dziecka może nastąpiśc przed Kierownikiem USC, w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W tym wypadku konieczne jest pisemne...

zasiedzenie nieruchomości

https://panoramafirm.pl/artykuly/uslugi-dla-kazdego/adwokat-z-kancelarii-marii-kowalskiej-zlamaniec-wyjasnia-czym-jest-zasiedzenie-nieruchomosci-w-dobrej-wierze-133257.html?token=36cb35259bee4eefa1536f14823c18eb

zawiadomienie o przestępstwie

https://www.pkt.pl/artykul/zlozenie-zawiadomienia-o-popelnieniu-przestepstwa-skorzystaj-z-pomocy-adwokata-z-kancelarii-marii-kowalskiej-zlamaniec-133258?token=36cb35259bee4eefa1536f14823c18eb

Rodzina zastępcza a opieka

https://www.biznesfinder.pl/poradnik/uslugi-specjalistyczne/adwokat-z-kancelarii-marii-kowalskiej-zlamaniec-wyjasnia-roznice-miedzy-rodzina-zastepcza-a-opieka-prawna-dziecka-133259?token=36cb35259bee4eefa1536f14823c18eb

Skrócenie Zakazu Prowadzenia Pojazdów / Blokada Alkoholowa

Wprowadzenie W stosunku do osób uczestniczących w ruchu ruchu jak również popełniającą przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Sąd oprócz kary stosuje jeden ze środków karnych jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów został...

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu cywilnym – zagadnienia ogólne

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Do udzielenia zabezpieczenia przez Sąd wymagane jest, aby żądająca...

Odroczenie wykonania kary

Zasadą jest bezwloczne wykonanie orzeczonej kary w tym kary pozbawienia wolności. Kodeks Karny Wykonawczy zawiera kilka wyjątków od powyższej normy a jedną z nich jest odroczenie wykonania kary. Postępowanie w sprawie odroczenia wykonania kary może zostać zainiciowane...

Adwokat – Tajemnica adwokacka

Zasadniczym filarem zawodu adwokata jest pełne zaufanie Klienta, które dot. również przeświadczenia klienta, że wszystkie informacje i wiadomości pozyskane przez adwokata w związku z udzielaniem pomocy pozostaną zachowane w tajemnicy. Tajemnica adwokacka, przy...

Odszkodowania z tytułu błędu medycznego

https://panoramafirm.pl/artykuly/uslugi-dla-kazdego/pomoc-adwokata-w-przypadku-odszkodowania-z-tytulu-bledu-medycznego-81626.html?token=7550b649613f3912e0e48840edaf79c4

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa, na czym polega? Link do artykułu poniżej: https://www.biznesfinder.pl/poradnik/uslugi-specjalistyczne/ustalanie-ojcostwa-na-czym-polega-postepowanie-sadowe-81625?token=7550b649613f3912e0e48840edaf79c4

Stały mediator w Rzeszowie

Wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Prowadzę mediacje prywatne jak i zlecone przez Sąd. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu i do współpracy. Dane kontaktowe: tel. 505 501 275 e-mail: mediator.rzeszow@gmail.com

Umowa majątkowa małżeńska a wspólność majątkowa

Wiele par jak również małżonków w trakcie małżeństwa zastanawia się nad intercyzą majątkową. Należy wskazać, że pomiędzy małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustawowa wspólność majątkowa, chyba że zawarli przed ślubem intercyzę. Wspólność...

Mediacja i zasady jej przebiegu

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane, pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody.  Postępowanie mediacyjne może być prowadzone np. w sprawach: rodzinnych, rozwodowych, o dział spadku, o podział majątku, gospodarczych,...