Blog

Kiedy i w jakich sytuacjach można ograniczyć władzę rodzicielską?

Kiedy i w jakich sytuacjach można ograniczyć władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska z mocy prawa przysługuje obojgu rodzicom i sprawowana jest nad dzieckiem aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Jeśli jednak dobro dziecka tego wymaga, sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego...

Kto i w jakich sytuacjach może zostać ubezwłasnowolniony?

Kto i w jakich sytuacjach może zostać ubezwłasnowolniony?

Ubezwłasnowolnienie orzeka sąd i polega na pozbawieniu osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych, żeby pomóc chronić jej interesy osobiste i majątkowe. Taka osoba nie może wtedy nabywać praw, zaciągać zobowiązań ani składać oświadczeń woli, nie może więc...

Kiedy mamy do czynienia z wykroczeniem, a kiedy z przestępstwem?

Kiedy mamy do czynienia z wykroczeniem, a kiedy z przestępstwem?

Przepisy prawa przewidują rozmaite sankcje prawne za określone zachowania. Charakter potencjalnych kar jest uzależniony od rodzaju popełnionego czynu karalnego. Mowa tu oczywiście o wykroczeniu oraz przestępstwie. Intuicyjne można domyślić się, iż różnią się one...

Rola adwokata w sprawach karnych

Rola adwokata w sprawach karnych

Naruszenie przepisów prawa karnego najczęściej wiąże się z koniecznością skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika. Wynika to z faktu, że popełnienie przestępstwa jest zagrożone bardzo dolegliwymi sankcjami. Zobacz, jak w takiej sytuacji może pomóc Ci adwokat....

Czym jest rażąca niewdzięczność obdarowanego?

Czym jest rażąca niewdzięczność obdarowanego?

Umowy darowizny są jednym z najczęściej zawieranych stosunków prawnych, w szczególności między członkami rodziny. Nie jest jednak tak, że to czynność zupełnie ostateczna i nieodwracalna. Prawo przewiduje bowiem instytucję rażącej niewdzięczności obdarowanego o...

Czy spadek można odrzucić?

Czy spadek można odrzucić?

Śmierć bliskiego to nie tylko trudna chwila dla całej rodziny. Trzeba mieć na uwadze, że to zarazem moment o niemałym znaczeniu prawnym. Dochodzi bowiem wówczas do tzw. otwarcia spadku. Co zrobić, aby go nie przyjmować? W jaki sposób uniknąć przyjęcia spadku? Na samym...

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Chociaż majątek wspólny małżonków można podzielić zasadniczo zawsze – przed rozwodem w drodze ustalenia rozdzielności majątkowej przez sąd oraz w jego trakcie, po spełnieniu określonych przesłanek – najczęściej dzieje się to po rozwodzie na drodze postępowania przed...

Różnice między rozwodem a separacją

Różnice między rozwodem a separacją

Dla małżeństw niezgadzających się ze sobą, w których zachodzą rozmaite problemy, a sama relacja przestaje przypominać tę na początku, drogi są dwie – separacja lub rozwód. Separacja a rozwód – różnice Kiedy w małżeństwie przestaje się układać, a same problemy są nie...

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód nie jest prostą sprawą dla żadnej ze stron. To bolesne przeżycie, które pokazuje, że to, co dawniej łączyło dwoje ludzi, sprawiło, że się pokochali i założyli podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina, w wyniku różnych zdarzeń, sytuacji, wypowiedzianych...

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – Sprawy karne

Zawiadomienie o możliwości popełninia przestępstwa można złożyć w najbliższej jednostce Policji bądź w Prokuraturze. Zawiadomienie pisemne, powinno spełnić wymogi pisma procesowego wynikające z art. 119 k.p.k. tzn., że powinno zawierać w szczególności: oznaczenie...

Zmiana imienia dziecka

Po urodzeniu dziecka można dokonać zmiany jego imienia. I. W pierwszej kolejności, zmiana imienia dziecka może nastąpiśc przed Kierownikiem USC, w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W tym wypadku konieczne jest pisemne...

zasiedzenie nieruchomości

https://panoramafirm.pl/artykuly/uslugi-dla-kazdego/adwokat-z-kancelarii-marii-kowalskiej-zlamaniec-wyjasnia-czym-jest-zasiedzenie-nieruchomosci-w-dobrej-wierze-133257.html?token=36cb35259bee4eefa1536f14823c18eb

zawiadomienie o przestępstwie

https://www.pkt.pl/artykul/zlozenie-zawiadomienia-o-popelnieniu-przestepstwa-skorzystaj-z-pomocy-adwokata-z-kancelarii-marii-kowalskiej-zlamaniec-133258?token=36cb35259bee4eefa1536f14823c18eb

Rodzina zastępcza a opieka

https://www.biznesfinder.pl/poradnik/uslugi-specjalistyczne/adwokat-z-kancelarii-marii-kowalskiej-zlamaniec-wyjasnia-roznice-miedzy-rodzina-zastepcza-a-opieka-prawna-dziecka-133259?token=36cb35259bee4eefa1536f14823c18eb

Skrócenie Zakazu Prowadzenia Pojazdów / Blokada Alkoholowa

Wprowadzenie W stosunku do osób uczestniczących w ruchu ruchu jak również popełniającą przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Sąd oprócz kary stosuje jeden ze środków karnych jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów został...

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu cywilnym – zagadnienia ogólne

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Do udzielenia zabezpieczenia przez Sąd wymagane jest, aby żądająca...

Odroczenie wykonania kary

Zasadą jest bezwloczne wykonanie orzeczonej kary w tym kary pozbawienia wolności. Kodeks Karny Wykonawczy zawiera kilka wyjątków od powyższej normy a jedną z nich jest odroczenie wykonania kary. Postępowanie w sprawie odroczenia wykonania kary może zostać zainiciowane...

Adwokat – Tajemnica adwokacka

Zasadniczym filarem zawodu adwokata jest pełne zaufanie Klienta, które dot. również przeświadczenia klienta, że wszystkie informacje i wiadomości pozyskane przez adwokata w związku z udzielaniem pomocy pozostaną zachowane w tajemnicy. Tajemnica adwokacka, przy...

Odszkodowania z tytułu błędu medycznego

https://panoramafirm.pl/artykuly/uslugi-dla-kazdego/pomoc-adwokata-w-przypadku-odszkodowania-z-tytulu-bledu-medycznego-81626.html?token=7550b649613f3912e0e48840edaf79c4

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa, na czym polega? Link do artykułu poniżej: https://www.biznesfinder.pl/poradnik/uslugi-specjalistyczne/ustalanie-ojcostwa-na-czym-polega-postepowanie-sadowe-81625?token=7550b649613f3912e0e48840edaf79c4

Stały mediator w Rzeszowie

Wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Prowadzę mediacje prywatne jak i zlecone przez Sąd. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu i do współpracy. Dane kontaktowe: tel. 505 501 275 e-mail: mediator.rzeszow@gmail.com

Umowa majątkowa małżeńska a wspólność majątkowa

Wiele par jak również małżonków w trakcie małżeństwa zastanawia się nad intercyzą majątkową. Należy wskazać, że pomiędzy małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustawowa wspólność majątkowa, chyba że zawarli przed ślubem intercyzę. Wspólność...

Mediacja i zasady jej przebiegu

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane, pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody.  Postępowanie mediacyjne może być prowadzone np. w sprawach: rodzinnych, rozwodowych, o dział spadku, o podział majątku, gospodarczych,...