Porady prawne on-line

Prawne porady on-line — Rzeszów

Kancelaria Adwokacka zajmuje się świadczeniem prawnych porad on-line przez 7 dni w tygodniu. Porady dotyczą następujących dziedzin prawa:

 • prawa karnego i wykroczeń,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa cywilnego, w tym także prawa spadkowego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa medycznego,
 • postępowań egzekucyjnych.

Współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami z Rzeszowa oraz okolic. Świadczymy zarówno porady dotyczące konkretnych zagadnień, jak i zajmujemy się prowadzeniem spraw i reprezentowaniem stron w związku z przeprowadzanymi postępowaniami.

Zakres porad on-line

W trakcie prawnych porad on-line przede wszystkim udzielamy odpowiedzi na pojawiające się pytania z zakresu prawa. Jeśli Klienci potrzebują wsparcia podczas czynności procesowych czy reprezentowania przed sądem, omawiamy kierunek podjętych działań i uzgadniamy szczegóły, jeśli jest to możliwe przy zastosowaniu takiej formy współdziałania.

W ramach konsultacji przygotowujemy również opinie prawne, projekty umów, pisma procesowe: pozwy, odpowiedzi na pozwy czy zażalenia. Możliwość skorzystania z konsultacji bez wychodzenia z domu jest wygodna dla osób z mniejszych miejscowości, a także tych mniej mobilnych lub chcących uzyskać pomoc w formie zdalnej.

Jak uzyskać poradę on-line?

Aby uzyskać poradę on-line, należy najpierw przesłać do Kancelarii wiadomość e-mail, w której zostanie zawarte pytanie, a także szczegóły dotyczące problemu prawnego. Zapytania wraz ze stosownym opisem należy przesłać na adres: adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com.

W odpowiedzi prześlemy e-mail, potwierdzający odebranie wiadomości przez Kancelarię wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę bądź odmowę udzielenia pomocy prawnej w drodze usługi porady on-line, jeśli wyjaśnienie danych zagadnień z przyczyn etycznych bądź możliwości fizycznych będzie niemożliwe. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zagadnienia należy dokonać wpłaty na konto NestBanku: 50 2530 0008 2051 1059 3910 0001 i oczekiwać na odpowiedź na przedstawione zapytanie, która zostanie przesłana po zaksięgowaniu wpłaty — maksymalnie do 48 godzin. Uiszczona opłata za usługę on-line będzie podlegać zaliczeniu na poczet wynagrodzenia, jeżeli Klient zdecyduje się zlecić Kancelarii prowadzenie sprawy.

Przed udzieleniem porady Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań i przedłożenia dokumentów, koniecznych do udzielenia porady. W wypadku Klientów zamawiających porady on-line w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie 5 dni od momentu udzielenia porady, zostanie przesłana faktura VAT. Dla Klientów indywidualnych faktura VAT zostanie wystawiona na wyraźne życzenie Klienta.

  Kontakt

  Ul. Geodetów 1 pok. 10 (parter), 35-328 Rzeszów 

  h

  NIP: 841-158-13-62
  Regon: 152053984

  Nr rachunku bankowego
  Nest Bank:
  50 2530 0008 2051 1059 3910 0001

  logo adwokat