Prawo karne, karno-skarbowe, wykroczeń i w sprawach nieletnich, prawo karne wykonawcze

Adwokat od spraw karnych — Rzeszów

Maria Kowalska-Złamaniec to adwokat od spraw karnych, działający na terenie Rzeszowa i okolic. Forma porad prawnych jest dostosowana do potrzeb Klientów oraz ich sytuacji, dlatego Kancelaria Adwokacka działa także na terenie całego woj. podkarpackiego, okolic Warszawy, na Pomorzu.

Zajmujemy się prowadzeniem spraw karnych, a także spraw związanych z wykroczeniami. Obsługa adwokata od spraw karnych dotyczy:

  • obrony oskarżonego/obwinionego,
  • reprezentacji osób pokrzywdzonych,
  • reprezentacji stron w sprawach z oskarżenia prywatnego,
  • postępowania dotyczącego wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych,
  • obronie w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym w sprawach o: warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o zatarcie skazania.

Mamy doświadczenie zarówno w reprezentacji osób pełnoletnich, jak i nieletnich. Zajmujemy się udzielaniem wsparcia merytorycznego oraz porad, a także reprezentacją stron w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami powszechnymi zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Specjalizujemy się także w prawie wykroczeń, będącym dziedziną w wielu aspektach powiązaną z prawem karnym. Nawiązujemy zarówno długofalowe współprace, jak i udzielamy jednorazowych porad, dotyczących konkretnych spraw.

Sporządzanie pism z dziedziny prawa karnego i wykroczeń

Zajmujemy się również sporządzaniem pism dotyczących spraw karnych, prawa wykroczeń, prawa karnego wykonawczego oraz prawa karnego skarbowego. Przygotowujemy m.in.:

  • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • subsydiarne i prywatne akty oskarżenia,
  • apelacje,
  • kasacje,
  • zażalenia.

Specjalizujemy się również w reprezentacji osoby pokrzywdzonej przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001