Prawo karne, karno-skarbowe, wykroczeń i w sprawach nieletnich, prawo karne wykonawcze

Prowadzenie spraw karnych, o wykroczenia jak i w sprawach nieletnich, w tym obrona oskarżonych/obwinionych, jak i reprezentacja osób pokrzywdzonych, reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego polegająca na m.in.:

  • obronie w postępowaniach w sprawach karnych i karnych skarbowych przed organami postępowania przygotowawczego i sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym,
  • obronie w postępowaniach w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
  • obronie w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o zatarcie skazania,
  • reprezentacji osoby pokrzywdzonej przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
  • sporządzaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • sporządzaniu pism z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego i prawa karnego wykonawczego, np. subsydiarne i prywatne akty oskarżenia, apelacje, kasacje, wnioski i zażalenia.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001