Postępowania z zakresu prawa rodzinnego, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą okoliczności bardzo osobistych, prywatnych, a niekiedy nawet niezwykle intymnych. Z tego względu podsądni mają niekiedy trudności w zadbaniu o kwestie proceduralne czy dowodowe. Kiedy więc warto skorzystać z usług adwokata?

W jakich sprawach rodzinnych warto mieć adwokata?

Zważywszy na emocjonalność, która towarzyszy tego rodzaju sprawom, można najogólniej stwierdzić, że zawsze warto skorzystać z pomocy adwokata. Chodzi przede wszystkim o to, że przepisy z zakresu postępowania cywilnego są bardzo skomplikowane i zawiłe. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niedotrzymanie danego terminu może okazać się brzemienne w skutkach i tym samym zaważyć na losach uczestnika postępowania.

Pomoc adwokata okaże się szczególnie potrzebna w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty czy władzę rodzicielską. Wynika to z faktu, że w tych postępowaniach niezwykle istotną rolę odgrywają przemyślane i odpowiednie dowody oraz ich trafna argumentacja na korzyść strony. Jako adwokat z Rzeszowa doskonale wiem, że niektóre kwestie mogą wydawać się oczywiste z perspektywy uczestnika postępowania, jednak w rzeczywistości wymagają właściwego przedstawienia przed sądem.

Na czym polega pomoc adwokata w sprawach rodzinnych?

Pomoc adwokata, niezależnie od charakteru sprawy, może przybierać różny charakter. Należy mieć na uwadze, że dana sporna okoliczność nie musi od razu stać się przedmiotem postępowania sądowego. Niekiedy można skorzystać z innych instrumentów prawnych, aby osiągnąć zamierzony cel. To przede wszystkim znaczna oszczędność czasu.

W ramach postępowania sądowego adwokat zajmie się wszystkimi kwestiami formalnymi, przyjmie rolę pełnomocnika, a także przygotuje stronę do wizyty w sądzie.