Śmierć bliskiego to nie tylko trudna chwila dla całej rodziny. Trzeba mieć na uwadze, że to zarazem moment o niemałym znaczeniu prawnym. Dochodzi bowiem wówczas do tzw. otwarcia spadku. Co zrobić, aby go nie przyjmować?

W jaki sposób uniknąć przyjęcia spadku?

Na samym wstępie należy wspomnieć, iż pojęcia zrzeczenia się dziedziczenia i odrzucenia spadku są ze sobą bardzo często mylone. Oba te terminy dotyczą oczywiście czynności prawnych o tym samym celu, jednak znacząco różni się ich forma i skutki. Najprościej mówiąc, wspomniane zrzeczenie jest umową w formie notarialnej, która skutkuje wyłączeniem spadkobiercy z dziedziczenia. Zawierana jest ona za życia spadkodawcy, zaś staje się skuteczna dopiero w chwili jego śmieci.

Nieco inaczej jest zaś z instytucją odrzucenia. Zajmując się prawem spadkowym w Rzeszowie, zauważamy, że niewiele osób wie, jak skorzystać z tego prawa. Należy mieć na uwadze, że podjęcie owej czynności możliwe jest dopiero po śmierci spadkodawcy, aż do momentu upłynięcia 6 miesięcy od powzięcia informacji o swoim powołaniu.

Jak skutecznie odrzucić spadek?

Zupełną podstawą jest oczywiście zachowanie wspomnianego powyżej terminu. W praktyce konieczne jest złożenie oświadczenia przed sądem lub notariuszem. Ustawa dopuszcza możliwość  skorzystania w tym celu z pomocy pełnomocnika.

Warto podkreślić, że jeżeli dana osoba nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, czynność ta musi zostać dokonana przez jej przedstawiciela ustawowego. Mowa tu oczywiście o niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie. W przeciwnym wypadku złożone oświadczenie okaże się nieskuteczne.

Jeżeli zamierzasz odrzucić spadek lub zrzec się dziedziczenia, zapraszamy do podjęcia kontaktu. Dla Twojego komfortu udzielamy porad prawnych także w formie online.