Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych — Rzeszów

Zajmujemy się prowadzeniem spraw dotyczących prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych w Rzeszowie i okolicy. Reprezentując pracowników, zajmujemy się m.in.:

  • kwestiami związanymi z zakresem stosunku pracy i wynikającymi z niego roszczeniami,
  • poradami w kwestii wypowiadania i zawierania umów o pracę,
  • roszczeniami pracowników,
  • reprezentowaniem pracowników w postępowaniach dotyczących przywrócenia do pracy, odszkodowaniami za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • prawami o zapłatę wynagrodzenia i innych należności pracowniczych.
  • kwestiami odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników.

Świadczymy również usługi związane z zagadnieniami mobbingu, zwolnieniami grupowymi, a także zakazem konkurencji. Udzielamy jednocześnie wsparcia merytorycznego podczas postępowania o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy oraz starania się pracowników o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy.

Pomoc prawna dla pracodawców

Świadczymy także pomoc prawną dla pracodawców, która obejmuje m.in. porady prawne dotyczące merytorycznych zagadnień z zakresu prawa pracy, takich jak rozwiązanie lub nawiązanie stosunku pracy czy wypowiadanie umów o pracę. Reprezentujemy również pracodawców w prowadzonych postępowaniach.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Zajmujemy się także analizą merytoryczną oraz reprezentowaniem stron w postępowaniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W tym m.in.:

  • sprawami dotyczącymi świadczeń emerytalnych, rentowych, a także innych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • odwołaniami od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzimy także sprawy z zakresu prawa administracyjnego zarówno poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, jak i poprzez fizyczne działanie w imieniu i na wniosek stron postępowania. Udzielamy zarówno jednorazowych porad, jak i zajmujemy się reprezentowaniem interesów stron w postępowaniu.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001