Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym m.in.:

  • spraw z zakresu stosunku pracy i roszczeń z nim związanych, w tym dotyczących zawierania i wypowiadania umów o pracę,
  • spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, roszczeń pracowników i pracodawców w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy (np. sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie),
  • spraw o zapłatę wynagrodzenia i innych należności pracowniczych, z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, w tym za mienie powierzone,
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, w tym wymierzania kar dyscyplinarnych, mobbingu, roszczeń pracowników związanych ze zwolnieniami grupowymi, zapłaty odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, zakazu konkurencji,
  • spraw o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
  • spraw o świadczenia emerytalne, rentowe i inne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • spraw z zakresu odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001