Zakres usług

W zależności od rodzaju sprawy, Kancelaria świadczy usługi reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych przed wszystkimi instancjami oraz postępowaniach administracyjnych.

Reprezentacja obejmuje m.in: przygotowywanie pozwów i wniosków, przygotowywanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, składanie pism procesowych, składanie apelacji, zażaleń, odwołań, przygotowywanie skarg kasacyjnych i innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia, sporządzanie opinii prawnych.

W zakresie obsługi prawnej Klientów indywidualnych Kancelaria świadczy m.in.:
 • doradztwo prawne;
 • porady i konsultacje prawne;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie umów i pism procesowych;
 • reprezentację przed sądem;
 • windykację należności;
 • udział w prowadzonych negocjacjach.
W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorcy Kancelaria świadczy m.in.:
 • doradztwo prawne;
 • porady i konsultacje prawne;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie umów i pism procesowych;
 • zastępstwo procesowe (prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, oraz organami administracji państwowej i samorządowej);
 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej;
 • obsługę prawną transakcji handlowych;
 • bieżącą obsługę prawną;
 • windykację należności;
 • udział w prowadzonych negocjacjach;

Kontakt

Ul. Geodetów 1 pok. 10 (parter), 35-328 Rzeszów 

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001

logo adwokat