Naruszenie przepisów prawa karnego najczęściej wiąże się z koniecznością skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika. Wynika to z faktu, że popełnienie przestępstwa jest zagrożone bardzo dolegliwymi sankcjami. Zobacz, jak w takiej sytuacji może pomóc Ci adwokat.

Adwokat od prawa karnego – jak może Ci pomóc?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że rolą adwokata jest przede wszystkim reprezentowanie klienta w taki sposób, aby jak najlepiej zadbać o jego interesy. Gdy dana osoba jest jeszcze podejrzanym, a nie oskarżonym, musi on czuwać nad przebiegiem postępowania przygotowawczego. W praktyce oznacza to, że wówczas jego zadaniem jest udowodnienie, że klient nie popełnił czynu zabronionego. To samo dotyczy oczywiście postępowania przed sądem.

Jeżeli jednak specyfika sprawy wskazuje na jednoznaczne popełnienie przestępstwa, adwokat ma za zadanie doprowadzić do możliwie jak najkorzystniejszego wyroku. Każdy adwokat od spraw karnych ma więc obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zastosowana sankcja okazała się najmniej dolegliwą z możliwych. Najczęściej dąży się do uniknięcia kary pozbawienia wolności.

Czy warto skorzystać z usług adwokata w sprawie karnej?

Na to pytanie zdecydowanie trzeba odpowiedzieć twierdząco. Najlepiej, aby zgłosić się do adwokata już na etapie postępowania przygotowawczego, gdy nie został jeszcze wydany akt oskarżenia. Niekiedy zdarza się, że możliwe jest umorzenie postępowania, o ile okoliczności sprawy na to pozwalają.

W przypadku, gdy sprawa jest wysoce skomplikowana lub dotyczy szczególnie ciężkich zarzutów, pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest zupełnie niezbędna. Obrońca z odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą jest bowiem w stanie znacząco odmienić losy oskarżonego. Warto zgłosić się do adwokata także jako pokrzywdzony.