Kancelaria

Kancelaria Adwokacka zapewnia stałą obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i biznesowych.

Kancelaria dostosowuje model świadczenia usług do zindywidualizowanych potrzeb klienta. Aby zagwarantować najwłaściwszy stopień wykonania usługi, Kancelaria zapewnia, bezpośredni kontakt z klientem, bieżącą informację o aktualnym stanie zleconych spraw, przekazywanie porad w sposób jasny i zrozumiały, przy zachowaniu ścisłej współpracy z Klientem.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy. Zapewniam wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz kreatywność, rzetelność, skrupulatność i terminowość w realizowaniu zleceń. Utrzymując stały kontakt z Klientem, dbam o bieżące informowanie o postępach w sprawie.

Adwokat Maria Kowalska – Złamaniec wychodzi z założenia, że każda sprawa jest inna, niepowtarzalna, a każdy Klient wyjątkowy, dlatego  dostosowuje zakres pomocy prawnej do indywidualnych potrzeb każdegi Klienta.
Adwokat Maria Kowalska-Złamaniec udziela porad i opinii prawnych, sporządza pisma procesowe oraz zastępuje strony przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej na terenie całej Polski. Klientów reprezentuje, zarówno w sprawach sądowych, jak i pozasądowych na każdym etapie postępowania.

Wysokość wynagrodzenia i formę rozliczenia Adwokat Maria Kowalska – Złamaniec ustala indywidualnie, w zależności od konkretnego przypadku i złożoności problemu.

W sprawach pilnych Klienci przyjmowani są poza wskazanymi wyżej godzinami, także w dni wolne od pracy, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Zapraszam do współpracy!

Kontakt

Ul. Geodetów 1 pok. 10 (parter), 35-328 Rzeszów 

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001

logo adwokat