Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Prowadzimy sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego. Zajmujemy się m.in.:

  • sporządzaniem wezwań do zapłaty,
  • prowadzeniem negocjacji z dłużnikami,
  • zawieraniem ugód dotyczących spłaty zaległości,
  • sporządzaniem oświadczeń o uznaniu długu, umów cesji wierzytelności,
  • reprezentacją wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym: sporządzamy m.in. skargi na czynności komornika,
  • przygotowaniem pozwów przeciw-egzekucyjnych: pozwów o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności czy o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji,
  • sporządzaniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym,
  • opracowaniem i przygotowaniem wniosków o wyjawienie majątku przez dłużnika.

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw egzekucyjnych w sprawach o alimenty.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001