Postępowanie egzekucyjne

Prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w tym m.in.:

  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami,
  • zawieranie ugód dotyczących spłaty zaległości,
  • sporządzanie oświadczeń o uznaniu długu, umów cesji wierzytelności,
  • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym m. in. sporządzamy skargi na czynności komornika,
  • pozwy przeciw-egzekucyjne, takie jak pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności czy pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji,
  • sporządzanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym,
  • sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku przez dłużnika.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001