Prawo rodzinne

Prawo rodzinne — Rzeszów

Kancelaria Prawna zajmuje się świadczeniem usług związanych z prawem rodzinnym w Rzeszowie. Prowadzimy sprawy dotyczące rozwodów, a także separacji czy spraw związanych z alimentami. Mamy świadomość, jak trudne i ważne emocje towarzyszą tego rodzaju doświadczeniom, dlatego w pracy kierujemy się etyką zawodową oraz empatią. Adwokat Maria Kowalska-Złamaniec jest również mediatorem, dlatego pomaga Klientom w ewentualnym pozasądowym rozwiązywaniu sporów, w którym możliwe jest osiągnięcie kompromisu, satysfakcjonującego obie strony.

Zakres świadczeń związanych z prawem rodzinnym

Prawo rodzinne jest rozległą dziedziną, która normuje wiele zagadnień związanych z istnieniem i funkcjonowaniem rodziny. Sprawy tego rodzaju wymagają nie tylko wiedzy, ale także zrozumienia specyfiki danej sytuacji i podejścia do niej w sposób, umożliwiający ochronę interesów stron.

Zajmujemy się m.in.:

  • sprawami opiekuńczymi,
  • rozdzielnością majątkową, a także sprawami spadkowymi,
  • sprawami o ubezwłasnowolnienie,
  • reprezentacją stron w sprawach o podział majątku wspólnego.

Specjalizujemy się także w kwestiach związanych z zezwoleniem na małżeństwo, ustaleniem oraz zaprzeczeniem małżeństwa czy wsparciem merytorycznym dotyczącym ustalenia istnienia bądź nieistnienia małżeństwa.

Kwestie związane z prawem rodzinnym i opieką nad małoletnimi

Adwokat Maria Kowalska-Złamaniec specjalizuje się także w sprawach związanych z ojcostwem i macierzyństwem, w tym zaprzeczeniem i ustaleniem macierzyństwa oraz ojcostwa, a także sprawami dotyczącymi:

  • uznania ojcostwa i ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia władzy rodzicielskiej,
  • uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem,
  • przysposobienia.

Udzielamy także porad prawnych w sprawach o odpowiedzialność małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001