Prawo rodzinne

Prowadzenie spraw rodzinnych, w tym m.in.:

 • o rozwód,
 • o separację,
 • spraw o alimenty;
 • spraw o ubezwłasnowolnienie,
 • spraw opiekuńczych,
 • o podział majątku wspólnego,
 • spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej (przymusowy ustrój majątkowy),
 • spraw o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienia małżeństwa,
 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
 • o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • o uznanie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • spraw o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • spraw o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • spraw o przysposobienie,
 • spraw o odpowiedzialność małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001