Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

W sprawach rodzinnych ważne jest osiągnięcie kompromisu i pojednanie stron.

Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać" - John Grisham

Adwokat — Rzeszów i okolice

 

Adwokat Maria Kowalska-Złamaniec działa na terenie Rzeszowa i okolic, zapewniając obsługę Klientów indywidualnych oraz biznesowych również na terenie całego woj. podkarpackiego, w okolicach Warszawy czy na Pomorzu. Model świadczonych usług jest dostosowany do potrzeb Klientów, dlatego świadczymy również prawne porady on-line, aby specjalistyczne wsparcie merytoryczne z zakresu prawa nie było przywilejem jedynie osób mieszkających w większych miastach czy mobilnych.

W codziennej pracy stawiamy na bezpośredni kontakt z Klientami, informując ich o aktualnym stanie zleconych spraw, a także udzielając odpowiedzi na pojawiające się w ich trakcie pytania. Poza długofalowymi współpracami, związanymi z prowadzeniem konkretnych spraw, udzielamy także jednorazowych porad, dotyczących wybranego zagadnienia.

Zajmujemy się również m.in.:

 • sporządzaniem opinii prawnych,
 • windykacją należności,
 • udziałem w negocjacjach,
 • przygotowaniem opinii prawnych,
 • przygotowaniem pism procesowych,
 • występowaniem w imieniu strony przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej na terenie całej Polski.

Reprezentacja, zarówno w sprawach sądowych, jak i pozasądowych, dotyczy każdego etapu postępowania.

Specjalizacja

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego oraz w wykroczeniach, a także w sprawach rodzinnych, postępowaniach rozwodowych czy sprawach o alimenty. Zajmujemy się także:

 • prawem spadkowym,
 • prawem cywilnym,
 • prawem medycznym,
 • prawem gospodarczym oraz obsługą firm,
 • prawem administracyjnym,
 • postępowaniami egzekucyjnymi.

Adwokat Maria Kowalska-Złamaniec jest również mediatorem, przez co nabyła doświadczenie w łagodzeniu oraz wygaszaniu konfliktów, występujących pomiędzy stronami. Alternatywne metody rozwiązywania sporów otwierają nowe możliwości, umożliwiając wypracowanie kompromisu. Ten pozwoli zaspokoić interesy obu stron, a jednocześnie uniknąć przewlekłego postępowanie sądowego i związanych z nim kosztów.

O mnie

Adwokat Maria Kowalska-Złamaniec jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Aplikację adwokacką ukończyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie i w Gdańsku, a jej Patronem był wybitny słupski adwokat rodzinny i karnista — Andrzej Sut.
Swoją działalność adwokat Maria Kowalska-Złamaniec rozpoczęła w Warszawie, a od połowy 2017 roku usługi prawne świadczy w Rzeszowie oraz na terenie całego województwa podkarpackiego, jak również w innych regionach, współpracując z Kancelariami adwokackimi na terenie całej Polski.

Maria Kowalska-Złamaniec ma również uprawnienia mediatora sądowego. Jest wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz na listę mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

acyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie.

Adwokat Maria Kowalska – Złamaniec specjalizuje się:
 • prawie rodzinnym (m.in. rozwody, podział majątku, ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej, władza rodzicielska)
 • w prawie karnym i wykroczeniach (w tym w pr. karnym gospodarczym)
 •  prawie spadkowym
 •  błędach medycznych (m.in. odszkodowania, zadośćuczynienia, renty).

Kompleksowe informacje na temat świadczonych usług znajdują się w zakładce Zakres Usług.

Numer wpisu na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie : RZE/Adw/915.

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka zapewnia stałą obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i biznesowych. Kancelaria dostosowuje model świadczenia usług do zindywidualizowanych potrzeb klienta.

Aby zagwarantować najwłaściwszy stopień wykonania usługi, Kancelaria zapewnia, bezpośredni kontakt z klientem, bieżącą informację o aktualnym stanie zleconych spraw, przekazywanie porad w sposób jasny i zrozumiały, przy zachowaniu ścisłej współpracy z Klientem.

Adwokat Maria Kowalska – Złamaniec udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, pisma procesowe oraz zastępuje strony przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej na terenie całej Polski.

Klientów reprezentuje, zarówno w sprawach sądowych, jak i pozasądowych na każdym etapie postępowania.

Zapraszam do współpracy!

Specjalizacja

W zależności od rodzaju sprawy, Kancelaria świadczy usługi reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych przed wszystkimi instancjami oraz postępowaniach administracyjnych.

Prawo karne i wykroczeń

Prawo spadkowe

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo administracyjne

Postępowanie egzekucyjne

Skontaktuj się ze mną!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez kowalskazlamaniec-adwokat.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

  Kontakt

  Ul. Geodetów 1 pok. 10 (parter), 35-328 Rzeszów 

  h

  NIP: 841-158-13-62
  Regon: 152053984

  Nr rachunku bankowego
  Nest Bank:
  50 2530 0008 2051 1059 3910 0001

  logo adwokat