Rozwód nie jest prostą sprawą dla żadnej ze stron. To bolesne przeżycie, które pokazuje, że to, co dawniej łączyło dwoje ludzi, sprawiło, że się pokochali i założyli podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina, w wyniku różnych zdarzeń, sytuacji, wypowiedzianych słów przestało być ważne. Czasami, choć mówi się, że wina leży pośrodku, winny jest ewidentnie jeden z partnerów i pora zacząć żyć osobno bez wzajemnego oskarżania się, atakowania. Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Kiedy można uzyskać rozwód?

Warunkiem orzeczenia rozwodu jest konieczność wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli gdy między małżonkami ustały wszystkie więzi tworzące małżeństwo, tj. duchowa, fizyczna oraz gospodarcza (rozkład zupełny). Trzeba mieć na uwadze, że może być on orzeczony wyłącznie przez sąd i dotyczyć musi ważnych powodów. Może zdarzyć się, że mimo iż warunki, o których wspomniano wyżej — zostały spełnione, decyzja sądu będzie odmowna. Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, z uwagi na dobro małoletnich dzieci stron, ciężką chorobę jednego ze współmałżonków,  ewentualnie, gdy jeżeli niewinny małżonek nie udzieli zgody na rozwód, a orzeczenie rozwodu z pewnych względów byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Z drugiej strony zupełność rozpadu następuje czasem także wtedy, gdy istnieje między stronami więź gospodarcza. Dzieje się tak, kiedy mąż i żona mieszkają razem z konieczności, gdyż nie stać ich na wynajęcie osobnych mieszkań. Warto w każdym przypadku zasięgnąć porady prawnika, zwłaszcza gdy rozpad jest spowodowany działaniem jednej ze stron.

Jak wygląda rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest możliwy, jednak trwa on dłużej niż w przypadku niedochodzenia przez sąd winy którejkolwiek ze stron. Sam fakt przeprowadzenia tej czynności sprawia, że konieczne będzie poświęcenie sporej ilości czasu na przeanalizowanie dowodów, przesłuchanie świadków i ilość rozpraw koniecznych do rozwiązania małżeństwa. Z całą pewnością ten rodzaj procesu ma duże znaczenie z punktu widzenia zasądzenia alimentów na rzecz pokrzywdzonej strony. Jeśli zależy nam na sprawie rozwodowej z orzeczeniem winy współmałżonka, trzeba przedstawić wiarygodne dowody przemawiające za jego winą.