Prawo administracyjne

Prawo administracyjne — Rzeszów

Zajmujemy się reprezentacją Klientów w sprawach związanych z prawem administracyjnym. Siedziba Kancelarii Adwokackiej mieści się w Rzeszowie, ale działamy również na terenie całego woj. podkarpackiego i okolic.

Specjalizujemy się m.in. w:

 • przygotowaniu projektów podań, wniosków oraz pism,
 • sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych,
 • przygotowaniu zażaleń,
 • procedurach związanych ze skargami do wojewódzkich sądów administracyjnych,
 • opracowywaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i organami sądowo-administracyjnymi. Występujemy przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, organami nadzoru budowlanego, urzędami i izbami skarbowymi. Specjalizujemy się także w innych dziedzinach prawa, w tym w sprawach związanych z rozwodami, gdzie szczególnie stawiamy na indywidualne podejście do każdej sytuacji.

Jakie kwestie reguluje prawo administracyjne?

Prawo administracyjne to rozbudowany dział prawa, który reguluje organizację i zachowania się zarówno organów administracji publicznej, jak i osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie, który nie jest regulowany przepisami innych działów prawa. Oznacza to, że jeśli dane zagadnienie nie jest regulowane przez konkretną ustawę, to najpewniej należy na nie patrzeć przez pryzmat norm znajdujących się w prawie administracyjnym.

Te regulują m.in.:

 • kwestie związane z uzyskiwaniem różnego rodzaju świadczeń,
 • wywłaszczenie nieruchomości,
 • sprawy związane z reprywatyzacją,
 • możliwość uzyskania koncesji i zezwoleń,
 • zagadnienia związane z zagospodarowaniem terenu,
 • zasady ustalania granic nieruchomości.

To jedynie kilka zagadnień regulowanych zasadami prawa administracyjnego. W razie wątpliwości odnośnie do konkretnych przepisów warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże odpowiednio je zinterpretować.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001