Prawo administracyjne

Sporządzanie pism i reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz sądowo-administracyjnymi, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, a także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001