Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe — Rzeszów

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, przez co zajmujemy się także sprawami spadkowymi w Rzeszowie i okolicy. Kwestie związane z dziedziczeniem są regulowane przez gałąź prawa cywilnego, jaką jest prawo spadkowe. Określa ono na kogo i w jaki sposób przechodzą prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej w chwili jej śmierci. Dziedziczenie może następować na dwa sposoby, ponieważ wyróżniamy dziedziczenia ustawowe i testamentowe.

W przypadku dziedziczenia ustawowego spadkodawca nie ma wpływu na to, w jaki sposób zostanie podzielony jego majątek. Wówczas o tym, kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym, decyduje ustawa Kodeks cywilny. W przypadku dziedziczenia testamentowego osoba sporządzająca dokument, czyli testator, samodzielnie określa sposób, w jaki chce zarządzać majątkiem na wypadek śmierci. Warto jednak skonsultować tego rodzaju dokument z prawnikiem, aby mieć pewność, że zawarte w nim klauzule są zgodne z prawem i w pełni realizują zamierzenia testatora.

Zakres usług dotyczących spraw spadkowych

W ramach spraw spadkowych zajmujemy się m.in.:

  • otwarciem i ogłoszeniem testamentu,
  • reprezentowaniem stron w postępowaniu dot nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu,
  • formalnościami związanymi z przyjęciem lub odrzuceniem spadku,
  • wsparciem merytorycznym przy uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • kwestiami związanymi z zachowkiem,
  • reprezentowaniem interesów stron podczas działu spadku,
  • sprawami dotyczącymi zabezpieczenia spadku.

Specjalizujemy się także w procedurach związanych z wydziedziczeniem, a także uznaniem za niegodnego dziedziczenia. Udzielamy także porad merytorycznych, dotyczących zagadnienia zapisu lub polecenia testamentowego oraz wyjawienie przedmiotów spadkowych.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001