Kiedy i w jakich sytuacjach można ograniczyć władzę rodzicielską?

Kiedy i w jakich sytuacjach można ograniczyć władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska z mocy prawa przysługuje obojgu rodzicom i sprawowana jest nad dzieckiem aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Jeśli jednak dobro dziecka tego wymaga, sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego...
Kto i w jakich sytuacjach może zostać ubezwłasnowolniony?

Kto i w jakich sytuacjach może zostać ubezwłasnowolniony?

Ubezwłasnowolnienie orzeka sąd i polega na pozbawieniu osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych, żeby pomóc chronić jej interesy osobiste i majątkowe. Taka osoba nie może wtedy nabywać praw, zaciągać zobowiązań ani składać oświadczeń woli, nie może więc...
Kiedy mamy do czynienia z wykroczeniem, a kiedy z przestępstwem?

Kiedy mamy do czynienia z wykroczeniem, a kiedy z przestępstwem?

Przepisy prawa przewidują rozmaite sankcje prawne za określone zachowania. Charakter potencjalnych kar jest uzależniony od rodzaju popełnionego czynu karalnego. Mowa tu oczywiście o wykroczeniu oraz przestępstwie. Intuicyjne można domyślić się, iż różnią się one...
Rola adwokata w sprawach karnych

Rola adwokata w sprawach karnych

Naruszenie przepisów prawa karnego najczęściej wiąże się z koniecznością skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika. Wynika to z faktu, że popełnienie przestępstwa jest zagrożone bardzo dolegliwymi sankcjami. Zobacz, jak w takiej sytuacji może pomóc Ci adwokat....
Czym jest rażąca niewdzięczność obdarowanego?

Czym jest rażąca niewdzięczność obdarowanego?

Umowy darowizny są jednym z najczęściej zawieranych stosunków prawnych, w szczególności między członkami rodziny. Nie jest jednak tak, że to czynność zupełnie ostateczna i nieodwracalna. Prawo przewiduje bowiem instytucję rażącej niewdzięczności obdarowanego o...