Czy spadek można odrzucić?

Czy spadek można odrzucić?

Śmierć bliskiego to nie tylko trudna chwila dla całej rodziny. Trzeba mieć na uwadze, że to zarazem moment o niemałym znaczeniu prawnym. Dochodzi bowiem wówczas do tzw. otwarcia spadku. Co zrobić, aby go nie przyjmować? W jaki sposób uniknąć przyjęcia spadku? Na samym...
Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Chociaż majątek wspólny małżonków można podzielić zasadniczo zawsze – przed rozwodem w drodze ustalenia rozdzielności majątkowej przez sąd oraz w jego trakcie, po spełnieniu określonych przesłanek – najczęściej dzieje się to po rozwodzie na drodze postępowania przed...
Różnice między rozwodem a separacją

Różnice między rozwodem a separacją

Dla małżeństw niezgadzających się ze sobą, w których zachodzą rozmaite problemy, a sama relacja przestaje przypominać tę na początku, drogi są dwie – separacja lub rozwód. Separacja a rozwód – różnice Kiedy w małżeństwie przestaje się układać, a same problemy są nie...
Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód nie jest prostą sprawą dla żadnej ze stron. To bolesne przeżycie, które pokazuje, że to, co dawniej łączyło dwoje ludzi, sprawiło, że się pokochali i założyli podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina, w wyniku różnych zdarzeń, sytuacji, wypowiedzianych...

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – Sprawy karne

Zawiadomienie o możliwości popełninia przestępstwa można złożyć w najbliższej jednostce Policji bądź w Prokuraturze. Zawiadomienie pisemne, powinno spełnić wymogi pisma procesowego wynikające z art. 119 k.p.k. tzn., że powinno zawierać w szczególności: oznaczenie...

Zmiana imienia dziecka

Po urodzeniu dziecka można dokonać zmiany jego imienia. W Urzędzie Stanu Cywilnego I. W pierwszej kolejności, zmiana imienia dziecka może nastąpiśc przed Kierownikiem USC, w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W tym wypadku konieczne jest pisemne oświadczenie...