Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – Sprawy karne

Zawiadomienie o możliwości popełninia przestępstwa można złożyć w najbliższej jednostce Policji bądź w Prokuraturze. Zawiadomienie pisemne, powinno spełnić wymogi pisma procesowego wynikające z art. 119 k.p.k. tzn., że powinno zawierać w szczególności: oznaczenie...

Zmiana imienia dziecka

Po urodzeniu dziecka można dokonać zmiany jego imienia. W Urzędzie Stanu Cywilnego I. W pierwszej kolejności, zmiana imienia dziecka może nastąpiśc przed Kierownikiem USC, w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W tym wypadku konieczne jest pisemne oświadczenie...

zasiedzenie nieruchomości

https://panoramafirm.pl/artykuly/uslugi-dla-kazdego/adwokat-z-kancelarii-marii-kowalskiej-zlamaniec-wyjasnia-czym-jest-zasiedzenie-nieruchomosci-w-dobrej-wierze-133257.html?token=36cb35259bee4eefa1536f14823c18eb

zawiadomienie o przestępstwie

https://www.pkt.pl/artykul/zlozenie-zawiadomienia-o-popelnieniu-przestepstwa-skorzystaj-z-pomocy-adwokata-z-kancelarii-marii-kowalskiej-zlamaniec-133258?token=36cb35259bee4eefa1536f14823c18eb

Rodzina zastępcza a opieka

https://www.biznesfinder.pl/poradnik/uslugi-specjalistyczne/adwokat-z-kancelarii-marii-kowalskiej-zlamaniec-wyjasnia-roznice-miedzy-rodzina-zastepcza-a-opieka-prawna-dziecka-133259?token=36cb35259bee4eefa1536f14823c18eb

Skrócenie Zakazu Prowadzenia Pojazdów / Blokada Alkoholowa

Wprowadzenie W stosunku do osób uczestniczących w ruchu ruchu jak również popełniającą przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Sąd oprócz kary stosuje jeden ze środków karnych jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów został...