Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń — Rzeszów

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z prawem wykroczeń. Kancelaria Adwokacka Maria Kowalska-Złamaniec mieści się w Rzeszowie, ale pomagamy także Klientom z całego woj. podkarpackiego i okolic.

Zagadnienia normowane przez Kodeks wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie dotyczą m.in. kwestii związanych z:

 • kolizjami drogowymi,
 • naruszeniem przepisów ruchu drogowego przez osoby piesze,
 • prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • zamieszczaniem reklam bez stosownego zezwolenia,
 • nielegalnym połowem ryb,
 • wykroczeniami skarbowymi,
 • wypalaniem traw,
 • nieodśnieżaniem chodnika.

Specjalizujemy się w poradach dotyczących wykroczeń, ale również reprezentujemy Klientów przed stosownymi organami na różnych etapach postępowań. Zajmujemy się zarówno obroną obwinionego, jak i reprezentowaniem w postępowaniu interesów osoby pokrzywdzonej.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy przestępstwem, którego kwestie są regulowane w prawie karnym, a wykroczeniem, które najczęściej charakteryzuje się znacznie mniejszą szkodliwością społeczną czynu, niekiedy (np. w kwestiach związanych z kradzieżą) znaczenie ma wielkość poniesionej straty.

Usługi związane z prawem wykroczeń

W związku z zagadnieniami, dotyczącymi prawa wykroczeń, zajmujemy się reprezentacją stron przed uprawnionymi organami, udzielaniem porad prawnych oraz przygotowywaniem stosownej dokumentacji. Sporządzamy również opinie prawne czy środki zaskarżenia w zależności od sytuacji Klienta. Zajmujemy się także reprezentacją Klientów w sprawach karnych, jeśli szkodliwość społeczna czynu jest znacznie większa, a także w innych dziedzinach prawa.

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z prawem wykroczeń. Kancelaria Adwokacka Maria Kowalska-Złamaniec mieści się w Rzeszowie, ale pomagamy także Klientom z całego woj. podkarpackiego i okolic.

Zagadnienia normowane przez Kodeks wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie dotyczą m.in. kwestii związanych z:

 • kolizjami drogowymi,
 • naruszeniem przepisów ruchu drogowego przez osoby piesze,
 • prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • zamieszczaniem reklam bez stosownego zezwolenia,
 • nielegalnym połowem ryb,
 • wykroczeniami skarbowymi,
 • wypalaniem traw,
 • nieodśnieżaniem chodnika.

Specjalizujemy się w poradach dotyczących wykroczeń, ale również reprezentujemy Klientów przed stosownymi organami na różnych etapach postępowań. Zajmujemy się zarówno obroną obwinionego, jak i reprezentowaniem w postępowaniu interesów osoby pokrzywdzonej.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy przestępstwem, którego kwestie są regulowane w prawie karnym, a wykroczeniem, które najczęściej charakteryzuje się znacznie mniejszą szkodliwością społeczną czynu, niekiedy (np. w kwestiach związanych z kradzieżą) znaczenie ma wielkość poniesionej straty.

Usługi związane z prawem wykroczeń

W związku z zagadnieniami, dotyczącymi prawa wykroczeń, zajmujemy się reprezentacją stron przed uprawnionymi organami, udzielaniem porad prawnych oraz przygotowywaniem stosownej dokumentacji. Sporządzamy również opinie prawne czy środki zaskarżenia w zależności od sytuacji Klienta. Zajmujemy się także reprezentacją Klientów w sprawach karnych, jeśli szkodliwość społeczna czynu jest znacznie większa, a także w innych dziedzinach prawa.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001