Bezpłatne porady prawne

Kancelaria adwokacka – adwokat Maria Kowalska-Złamaniec w każdy czwartek między godziną 15:00-17:00 udziela bezpłatnych porad prawnych.

Bezpłatne porady prawne nie uwględniają sporządzania pism, również procesowych.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001

Dokumenty do pobrania

Pełnomocnictwo
adwokat Maria Kowalska-Złamaniec

Upoważnienie do obrony
adwokat Maria Kowalska-Złamaniec